In de lente 2020 is de volgende aanvraagronde gepland voor lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden over onroerend- en cultureelerfgoedbeleid voor de periode 2021-2026. Lokale besturen kunnen zich kandidaat stellen voor een erkenning als onroerenderfgoedgemeente of intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen bovendien een werkingssubsidie aanvragen.

De archeologische rapporten die de afgelopen jaren bij ons ingediend werden, kon je altijd al fysiek raadplegen in onze bibliotheek. Vanaf nu kan dat ook online. Wij zijn namelijk gestart met een grootschalige digitalisatiecampagne. De eerste 450 documenten zijn beschikbaar in ons Open Archief (OAR).

Thema's

Onderzoek

Voortaan kan je alle gearchiveerde nummers van het tijdschrift M&L raadplegen via OAR, ons Open Archief. Bijna 750 artikelen, geschreven tussen 1981 en 2015, zijn zo voor iedereen raadpleegbaar en doorzoekbaar. 

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Varend erfgoed

Wikipedia is een van de meest gebruikte websites ter wereld. De online encyclopedie valt niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. De informatie over ons erfgoed is helaas vaak onvolledig. Om hier iets aan te doen slaan de Vlaamse overheid, Wikimedia Belgium, PACKED, FARO en Herita de handen in elkaar.