Dit jaar organiseren we voor de eerste keer verdiepende opleidingen voor de erkende archeologen. Noteer de data alvast in je agenda!

Thema's

Archeologie

Gemeenten en kerkbesturen kunnen tot 15 april 2019 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Thema's

Bouwkundig erfgoed