Ongetwijfeld herinner je je nog het televisieprogramma Monumentenstrijd uit 2007. De Limburgse Stoomstroopfabriek won toen de hoofdprijs. De vijf finalisten realiseerden elk hun project en met het overgebleven saldo lanceert Stichting Monumentenstrijd nu een nieuwe eenmalige oproep: “vrijwilligers voor onroerend erfgoed”. Dit keer niet om een restauratieproject te financieren, maar wel om vrijwilligersprojecten over onroerend en varend erfgoed een financieel duwtje in de rug te geven. Zo wil Stichting Monumentenstrijd het belang van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector onderstrepen en stimuleren.

In ons eigenste kantoorgebouw in Brussel loopt voortaan de kleine maar fijne tentoonstelling 'De Romeinen van Tour & Taxis'. De permanente expositie toont Romeinse vondsten uit de eerste eeuw van onze jaartelling die tijdens de graafwerkzaamheden voor de fundamenten van het gebouw in 2015 naar boven kwamen. Daar zijn kinderschoentjes bij en dakpannen waar dieren over liepen toen het cement lag te drogen.

Thema's

Archeologie

Het Unesco Werelderfgoedcomité zal zich deze zomer niet buigen over de werelderfgoednominatie van de Hoge Kempen. Minister Bourgeois en de stuurgroep Nationaal Park Hoge Kempen hebben samen beslist om de kandidatuur in te trekken. Aanleiding voor deze beslissing is de kritische beoordeling van het dossier door ICOMOS, één van de vaste adviesinstanties van het Werelderfgoedcomité.

Thema's

Bescherming

Onze bodem zit vol met verhalen die verteld willen worden. Tijdens de Archeologiedagen op 14, 15 en 16 juni tonen vijf van onze bevlogen collega’s aan het grote publiek hoe archeologie helpt om deze verhalen aan de oppervlakte te brengen.