Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft onroerenderfgoeddepot Potyze erkend. Het werkingsgebied van dit depot omvat in eerste instantie het werkingsgebied van CO7: Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Vleteren, Heuvelland, Mesen en Langemark-Poelkapelle. In tweede instantie aanvaardt het depot ensembles uit de wijdere regio die een aantoonbare geografische of inhoudelijke link met de zuidelijke Westhoek hebben en nergens (tijdelijk) terecht kunnen.

Het departement Omgeving en het agentschap Onroerend Erfgoed werken al jaren samen in het kader van het MercatorNet samenwerkingsverband. Onder dit samenwerkingsverband is een INSPIRE GDI-knooppunt ontstaan dat frequent gebruikt wordt en onmisbaar geworden is in de werking van deze agentschappen en het volledige beleidsdomein. Daarom zijn we op zoek naar extra ondersteuning voor dit samenwerkingsverband.

Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. De bedoeling ervan is om plaatsen op de kaart te zetten die de Europese geschiedenis weerspiegelen. Ondertussen zijn er 38 sites die het label dragen. Negentien EU-lidstaten nemen deel en er zijn twee sites in België die het label hebben: het Mundaneum in Mons en Le Bois du Cazier in Marcinelle. Wij gaan dit jaar op zoek naar nieuwe kandidaten om Europees voor te dragen.

Menselijke resten zijn een bijzondere groep van archeologische vondsten. Ze vormen de meest directe informatiebron over het leven in vroegere tijden. Die gegevens kunnen pas ten volle aangesproken worden als de opgraving van de mensenresten met kwaliteit gebeurt. Daarom publiceerden we een afwegingskader dat de vele aspecten belicht van het omgaan met archeologische mensenresten.