Met de definitieve wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit zet de Vlaamse Regering een volgende belangrijke stap in de implementatie van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de financiering van de archeologische erfgoedzorg. Eerder keurde het Vlaams Parlement ook al de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet goed. De meeste wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023. 

Thema's

Archeologie

Erkenningen

Premies en financiële steun

Net zoals voor andere beroepen is het voor archeologen van groot belang om zich permanent bij te scholen. Daarom organiseert het agentschap samen met partners sinds 2020 verdiepende opleidingen. In 2022 komen er vijf opleidingen in aanmerking als verdiepende bijscholing:

Thema's

Erkenningen

Op 24 september organiseerden we samen met Raakvlak en de Musea Brugge en met medewerking van UGent - Onderzoeksgroep Historische Archeologie en KU Leuven, Sagalassos Archeological Research Project, een studiedag over petrografie en muurwerkarcheologie. De presentaties kan je online (her)bekijken via Slideshare.

Thema's

Erkenningen

Onderzoek

Drie gemeenten werden door Vlaams minister van Onroerend erfgoed, Matthias Diependaele erkend als onroerenderfgoedgemeente. Daarnaast zijn ook vijf nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten erkend. Intussen laat ongeveer 70% van de lokale besturen in Vlaanderen zich voor zijn onroerenderfgoedbeleid bijstaan door een intergemeentelijke dienst.

Thema's

Erkenningen