Op 1 januari 2019 wijzigen de premieregels: de verhoogde premiepercentages worden teruggebracht naar 60% en in sommige gevallen zullen er bijkomende voorwaarden gelden. Anderzijds zal een beheersplan in minder gevallen verplicht zijn en kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen als je regelmatig onderhoud kan aantonen.

Thema's

Premies en financiële steun

Regelgeving en beleid

We berichtten eerder al over de definitieve goedkeuring van de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet. Enkele wijzigingen treden vanaf vandaag, 6 september 2018, in werking. De overige bepalingen treden pas in werking zodra het wijzigingsbesluit definitief is goedgekeurd.

Thema's

Regelgeving en beleid

Elk jaar evalueren we in opdracht van de Vlaamse Regering de effecten van het archeologiehoofdstuk uit het Onroerenderfgoeddecreet. We deden dit zopas voor de tweede keer, en wel over het werkjaar 2017. Het evaluatierapport is nu beschikbaar.

Thema's

Archeologie

Regelgeving en beleid