Ons beleid rond het plaatsen van zonnepanelen in een erfgoedcontext werd bijgestuurd.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Regelgeving en beleid

In februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen.

Op vrijdag 8 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit. Deze volgt op het inwinnen van het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de Verwerking van Persoonsgegevens (VTC). Het ontwerp van wijzigingsbesluit en de begeleidende nota aan de Vlaamse Regering werden op een aantal punten aangepast en vooral verduidelijkt.

Thema's

Regelgeving en beleid

Onze rijke geschiedenis bestaat niet alleen uit gebouwen of landschappen voor de levenden, ook de doden hebben boeiende verhalen nagelaten. Hun erfenis vormt het funerair erfgoed. Dat gaat van archeologische pre-christelijke resten over de religieuze tradities op het kerkhof tot de burgerlijke buitenbegraafplaatsen. Ze getuigen van de alledaagse, intieme maar soms ook de afstandelijke omgang met de dood.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid

Premies en financiële steun

Regelgeving en beleid

Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen.

Thema's

Regelgeving en beleid

Ben jij (mede-)eigenaar of beheerder van een historische lift? Wil je vermijden dat jouw historisch waardevolle lift door veiligheidsingrepen zijn erfgoedwaarde verliest? Vraag dan bij ons een attest aan als bewijs dat de lift historisch waardevol is. Zo kan je aangepaste moderniseringswerken laten uitvoeren, zodat jouw lift veilig in gebruik blijft, maar toch zijn historische waarde niet verliest.

Thema's

Duurzaamheid

Regelgeving en beleid