Om het voor beheerders van dubbel beschermde topstukken eenvoudiger te maken en om nadelige premiepercentages weg te werken, zijn het Topstukkendecreet en het Onroerenderfgoeddecreet aangepast. Het uitgangspunt: toelatingen en financiële ondersteuning van werken aan dubbel beschermde topstukken regelen we vanaf 1 juni 2024 maximaal via het Topstukkendecreet.

Thema's

Bescherming

Regelgeving en beleid

Veel lokale besturen en kerkbesturen worstelen met deze vraag. Het studieteam Endeavour, RE-ST architecten en Sven Sterken (KULeuven) maakte in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed hiervoor een bestemmingsprofiel, dat inzicht biedt in de ruimtelijke toekomstmogelijkheden van hun kerkgebouwen.

Thema's

Regelgeving en beleid

139 militaire begraafplaatsen en herdenkingssites langs het westelijke front van de Eerste Wereldoorlog zijn opgenomen op de lijst van het werelderfgoed. Hiervan liggen er 27 sites op Vlaams grondgebied. Een terechte erkenning. Er werd meer dan vijftien jaar gewerkt aan het dossier. Het kan op zijn minst een werk van lange adem genoemd worden. Maar wist je dat het startschot voor dit UNESCO-dossier al in 2002 werd gegeven? En dat dit startschot leidde tot de opname van honderden Vlaamse sites en relicten met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog in de inventaris van het onroerend erfgoed, waarvan de meest waardevolle elementen bovendien werden beschermd? Omdat we vaak de vraag krijgen hoe dit oorlogserfgoed teruggevonden kan worden tussen de zowat 93.000 erfgoedobjecten op onze inventariswebsite, geven we hieronder enkele tips.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Landschappen

Onderzoek

Regelgeving en beleid

Het Vlaams Handhavingsplatform (VHP) is van start gegaan. Gemeentelijke verbalisanten die proces-verbalen en verslagen van vaststellingen maken onder het Onroerenderfgoed- en/of Varenderfgoeddecreet zijn vanaf 15 december 2023 verplicht om dit digitaal via het VHP te doen.

Thema's

Regelgeving en beleid