139 militaire begraafplaatsen en herdenkingssites langs het westelijke front van de Eerste Wereldoorlog zijn opgenomen op de lijst van het werelderfgoed. Hiervan liggen er 27 sites op Vlaams grondgebied. Een terechte erkenning. Er werd meer dan vijftien jaar gewerkt aan het dossier. Het kan op zijn minst een werk van lange adem genoemd worden. Maar wist je dat het startschot voor dit UNESCO-dossier al in 2002 werd gegeven? En dat dit startschot leidde tot de opname van honderden Vlaamse sites en relicten met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog in de inventaris van het onroerend erfgoed, waarvan de meest waardevolle elementen bovendien werden beschermd? Omdat we vaak de vraag krijgen hoe dit oorlogserfgoed teruggevonden kan worden tussen de zowat 93.000 erfgoedobjecten op onze inventariswebsite, geven we hieronder enkele tips.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Landschappen

Onderzoek

Regelgeving en beleid

Het Vlaams Handhavingsplatform (VHP) is van start gegaan. Gemeentelijke verbalisanten die proces-verbalen en verslagen van vaststellingen maken onder het Onroerenderfgoed- en/of Varenderfgoeddecreet zijn vanaf 15 december 2023 verplicht om dit digitaal via het VHP te doen.

Thema's

Regelgeving en beleid

Al sinds 2003 moeten eigenaars van gebouwen met liften rekening houden met een aantal verplichtingen op vlak van de veiligheid. Zo moet voor elke lift een gespecialiseerde risicoanalyse uitgevoerd worden. En dat is niet altijd evident voor historische liften. Sinds 2005 voorziet de regelgeving de mogelijkheid om voor historisch waardevolle liften alternatieven op maat voor te stellen die de erfgoedwaarden in stand houden. Die regelgeving is nu aangepast en eigenaars van historische liften krijgen meer tijd om aanpassingen te doen.

Thema's

Regelgeving en beleid

Ons beleid rond het plaatsen van zonnepanelen in een erfgoedcontext werd bijgestuurd.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Regelgeving en beleid