Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft op vraag van het Vlaams Depotnetwerk een herkenningsteken voor erkende onroerenderfgoeddepots ontwikkeld. Dat herkenningsteken creëert meer zichtbaarheid voor erkende depots en zet hun waardevolle werking in de kijker.

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werken we in Vlaanderen sinds enkele jaren met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. Eind 2023 was er een oproep waarbij we op zoek gingen naar projecten die onroerend erfgoed bestemmen naar een woonfunctie. De focus lag op duurzaam wonen en slim omgaan met energie. Ook projecten waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe en innovatieve woonvormen hadden een streepje voor.

Thema's

Herbestemming

Premies en financiële steun

Restauratie

Om het voor beheerders van dubbel beschermde topstukken eenvoudiger te maken en om nadelige premiepercentages weg te werken, zijn het Topstukkendecreet en het Onroerenderfgoeddecreet aangepast. Het uitgangspunt: toelatingen en financiële ondersteuning van werken aan dubbel beschermde topstukken regelen we vanaf 1 juni 2024 maximaal via het Topstukkendecreet.

Thema's

Bescherming

Regelgeving en beleid

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed tekende op 26 april 2024 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen. De rechtsgevolgen van dat besluit zijn vanaf 14 mei 2024 van kracht. Hiermee is al het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, goed voor meer dan 75.000 gebouwen en constructies, op dezelfde manier vastgesteld. Voor bouwkundig erfgoed dat waardevol is maar niet beschermd, treden dankzij de vaststelling een interessante set rechtsgevolgen in werking. Alle 300 steden en gemeenten in Vlaanderen krijgen op deze manier dezelfde juridische basis voor een lokaal onroerenderfgoedbeleid.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Inventaris