Een syntheseonderzoek graaft dieper in de archeologische onderzoeksresultaten en helpt om het bredere plaatje te vormen. Dit leidt tot nieuwe kennis, die helpt om het verhaal van ons verleden beter te vertellen. Daarom ontvangen in 2023 opnieuw enkele archeologische syntheseonderzoeksprojecten een projectsubsidie.

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Op 1 augustus 2023 start het openbaar onderzoek over de opname in de vastgestelde Landschapsatlas van het gebied ‘Damse Vaart en tweelingkanalen Schipdonk- en Leopoldkanaal met omgevende polders nabij Dudzele, Oostkerke en Hoeke, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure’ in Brugge, Damme, Knokke-Heist en Maldegem. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 29 september 2023. Ook de landschapselementen en het houtig erfgoed binnen het afgebakende gebied, worden vastgesteld.

Thema's

Landschappen

In onze inventaris van het onroerend erfgoed zaten verschillende vastgestelde inventarissen die landschapselementen in kaart brachten. Zo was er een inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, een inventaris van historische tuinen en parken en de landschapselementen uit de Landschapsatlas. Te complex vonden we. Het decreet werd gewijzigd en daardoor kunnen we nu uitpakken met één nieuwe inventaris landschappelijk erfgoed waarin alle landschapselementen samen zijn gebracht.

Thema's

Landschappen

De Kasteelhoeve bij Kasteel Forreist in Brugge, de woning Leclercq-Vandamme in Leuven en de kapel Robiano in Tervuren zijn de drie laureaten voor de Onroerenderfgoedprijs 2023. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Mattias Diependaele, kiest de winnaar op basis van het advies van een professionele jury, maar iedereen kan vanaf nu tot en met Open Monumentendag op 10 september stemmen voor zijn favoriete laureaat.

Thema's

Archeologie

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid

Herbestemming

Landschappen

Onroerenderfgoedprijs

Restauratie

Sinds dit jaar stellen we onze digitale inventaris voor het onroerend erfgoed open voor lokale besturen en erfgoedorganisaties. Zo kunnen ze zelf erfgoedelementen die op lokaal vlak belangrijk zijn invoeren en beheren. Het platform wordt op die manier een instrument om bijvoorbeeld omgevingsvergunningen te behandelen, draagvlak te ontwikkelen, eigenaars te ondersteunen en het eigen lokale patrimonium te beheren.
We hebben al vijftig jaar ervaring met het inventariseren van erfgoed. Nu die taak deels wordt doorgegeven aan de lokale besturen werken we onder andere aan handleidingen ter ondersteuning, zoals deze nieuwe handleiding voor het inventariseren van landschapselementen.

Thema's

Inventaris

Landschappen