In totaal 27 gemeenten kunnen de eigenaars van een monument beschermd pand nu ook het energieadvies Onroerend Erfgoed aanvragen. In januari lanceerden we het nieuwe Energieadvies Onroerend Erfgoed voor beschermde monumenten.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Veel lokale besturen en kerkbesturen worstelen met deze vraag. Het studieteam Endeavour, RE-ST architecten en Sven Sterken (KULeuven) maakte in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed hiervoor een bestemmingsprofiel, dat inzicht biedt in de ruimtelijke toekomstmogelijkheden van hun kerkgebouwen.

Thema's

Regelgeving en beleid

De Oude Steen’ in de Wollestraat wordt al langer beschouwd als één van de oudere panden in de historische binnenstad van Brugge. Dankzij dendrochronologisch en bouwhistorisch onderzoek is de ware ouderdom van het monument nu ontdekt. Het woonhuis blijkt het oudste gedateerde woonhuis in heel Vlaanderen te zijn, een kostbaar overblijfsel van het middeleeuwse Brugge.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Onderzoek

Als agentschap hechten we veel belang aan hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren en welke suggesties er zijn om te kunnen verbeteren. In 2023 deden we daarom een korte bevraging bij klanten die een premiedossier indienden via ons E-loket. Over het algemeen blijken onze klanten tevreden te zijn over de samenwerking met ons agentschap en geven ze aan dat ze vlot geholpen worden. Als score gaven ze een gemiddelde van 8/10!

Wat is de kracht van erfgoed? Wat drijft de erfgoedzorg? Wat willen wij als agentschap betekenen voor de Vlaamse erfgoedzorg? We gingen op zoek naar het antwoord en formuleerden een nieuw toekomstbeeld ‘Zorgen voor begeestering’.