Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseerde van 1 april tot en met 30 mei 2023 het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie West-Vlaanderen. Het digitale vaststellingsdossier dat voorlag tijdens het openbaar onderzoek bevat in totaal 28.081 erfgoedobjecten. Voor 25.292 objecten is er de intentie om ze op te nemen in het nieuwe vaststellingsbesluit. Voor 2.789 objecten wordt voorgesteld ze te schrappen uit de vastgestelde inventaris.

Vlaams Minister Matthias Diependaele ondertekende op 1 juni 2023 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen. Met dit besluit worden meer dan 18.500 bouwkundige objecten in deze provincie vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Een aantal van de gebouwen en constructies zijn beschermd als monument. Ook de niet-beschermde bouwkundige objecten op een vastgestelde inventaris hebben erfgoedwaarde die de overheid graag behouden ziet. Daarom gelden een aantal voordelen. Zo kan je bijvoorbeeld een erfgoedlening krijgen voor werken of mag je afwijken van eisen bij de renovatieverplichting. De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gaan op 20 juni 2023 van kracht.

Thema's

Inventaris

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, erkende twee nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of IOED’s en drie nieuwe onroerenderfgoedgemeenten. Het gaat om Gent, Brugge en Bilzen en de IOED’s Hydra en Erfgoed Brabantse Kouters, gelegen in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Vlaanderen telt nu al 25 onroerenderfgoedgemeenten en 32 IOED’s. 223 van de in totaal 300 Vlaamse gemeenten laten zich intussen bijstaan door een IOED. De zin bij de gemeenten om samen te werken is duidelijk groot. Dat is geweldig nieuws voor het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen.

Thema's

Erkenningen

Vroeg je recent een toelating aan? Dan heb je het misschien al gemerkt. Het loket voor toelatingen voor handelingen aan beschermd erfgoed werd vernieuwd. Voortaan kan je via het loket een persoonlijk overzicht vinden van je aanvragen, beslissingsbrieven en affiches downloaden en aanvullingen bij je aanvraag rechtstreeks doorgeven.

De voorbije jaren zetten we in op een evaluatie van het volledige bestand beschermd erfgoed waarbij gezocht werd naar die sites die overduidelijk niet meer aan de huidige criteria voor bescherming voldoen. In 2022 leverde dit al een eerste reeks opheffingen van beschermingen op. Nu volgt een tweede reeks gedeeltelijke en volledige opheffingen van beschermingen.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Landschappen