Op vrijdag 5 mei 2017 organiseren wij in samenwerking met het agentschap Natuur en Bos, de Thomas More Hogeschool, Regionaal Landschap de Voorkempen en de gemeenten Kapellen en Brasschaat een studiedag over het beheer van historische dreven in CC ’t Kerkske in Kapellen. De studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is bij het beheer van dreven met erfgoedwaarde (medewerkers van Regionale Landschappen, gemeentebesturen of IOED’s, erfgoedconsulenten, boomverzorgers, …).

Dreven en wegbeplantingen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap die bijdragen tot de regionale identiteit. Als werk van de mens én van de natuur vergt dit type erfgoed een eigen benadering. Bomen gaan namelijk niet eeuwig mee. Vroeg af laat komt de tijd dat ze beginnen te kwijnen en afsterven, waardoor het dreefbeeld kan vervagen. Wat te doen als er lacunes ontstaan in een historisch waardevolle dreef? Is inboeten een optie? Wanneer mag men een dreef vervangen? Om deze en andere vragen rond het beheer van historische dreven te beantwoorden, organiseren we een studiedag over dit thema.

Kapellen, gelegen in het parklandschap van de Voorkempen, is een uitermate geschikte locatie voor deze studiedag. Het Parklandschap van de Voorkempen bestaat uit grote boszones, heideterreinen en beekvalleien en sterk versnipperde grote (kasteel) domeinen. In de kasteelparken slaan de monumentale dreven je vaak met verstomming. Vaak zijn de dreven ouder dan het omliggende bos omdat de dreven (die toegang geven tot het kasteeldomein) eerst werden aangeplant.

Foto: Dreef aan Kasteel 's Gravenwezel, copyright RLDV

Locatie

’t Kerkske, Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen

De locatie is gelegen op 2,5 km van het station Kapellen. Er wordt voorzien in een pendeldienst tussen 09u00 en 09u45 en tussen 16u00 en 17u30.

Programma

09u30 - 10u10: ontvangst, registratie en verwelkoming

10u10 - 10u35: Historische dreven en wegbeplantingen in Vlaanderen door Thomas Van Driessche (agentschap Onroerend Erfgoed)

10u35 – 11u00: Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen door Koen Smets (agentschap Onroerend Erfgoed)

11u00 – 11u15: koffiepauze

11u15 – 11u40: Een methodiek voor inventarisatie van de dreven in de landschappelijke ankerplaats Oude Gracht door Michaël Cassaert en Sofie Verreydt (Thomas More)

11u40 – 12u00: Drevenbeheerplan park Vordenstein: herstel en behoud van een oud sterbos met een 2000-tal dreefbomen door Wouter Huygens (agentschap Natuur en Bos)

12u00 – 12u15: Wanneer beslis je om een historische dreef te vervangen door Jan Moereels (gemeente Brasschaat)

12u15 - 13u00: broodjeslunch

13u00 – 16u00: excursies

16u00 – 17u30: receptie in CC ’t Kerkske

De presentaties van de studiedag kan je herbekijken op de website van het Regionaal Landschap de Voorkempen.

Excursies

In de namiddag worden drie excursies georganiseerd. Aangezien deze excursies gelijktijdig plaatsvinden, kan je slechts voor één excursie inschrijven:

Excursie 1: domein Oude Gracht (excursie per fiets)

Domein Oude Gracht is een landschappelijke ankerplaats in eigendom van een handvol private eigenaars. 3 jaar geleden werd door Thomas More/Bosgroep Antwerpen Noord gestart met de opmaak van een beheerplan. Bijzondere aandacht is in dit beheerplan gegaan naar de dreven. De methodiek voor het opstellen van een drevenbeheerplan wordt bij een rondwandeling langs de landschappelijk mooiste plaatsen van Oude Gracht toegelicht en bediscussieerd.

Excursie 2: domein Vordenstein (excursie te voet)

Domein Vordenstein is eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. De afgelopen jaren is op dit openbaar kasteeldomein ingezet op grootschalig dreefherstel. Tijdens de excursie neemt de boswachter je mee om de resultaten te bekijken. Wat zijn de voor- en nadelen van deze aanpak, kostenplaatje, …

Excursie 3: park van Brasschaat (excursie te voet)

Binnen het eerste erfgoedlandschap van Vlaanderen, tevens eigendom van de gemeente Brasschaat, worden de komende jaren heel wat dreven vervangen en beheerd. Gemeente Brasschaat neemt je mee in het openbaar park om de noodzaak van de werken aan te tonen en de manier van aanpak toe te lichten.

We raden aan om goede stapschoenen te voorzien voor de excursie.

Inschrijven

Je kan niet meer inschrijven voor deze studiedag.