Op maandag 29 januari 2018 organiseert het agentschap een infosessie over de aangekondigde projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek. De toelichting vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel, van 9.30 tot 11.30 uur.

Uitwerkend   onderzoek   en syntheseonderzoek  zijn  noodzakelijk  om  tot  echte resultaten  te  komen.  Het vervolgonderzoek  is immers een essentieel onderdeel in  het  proces  van  de archeologische  erfgoedzorg,  niet  alleen  voor  het  ontwikkelen  van  historische kennis,  maar  ook  voor  de  verdere  uitbouw  van  beleidsinstrumenten,  voor  een adequaat erfgoedbeheer en voor een kwaliteitsvolle ontsluiting van het onroerend erfgoed.

Daarom kondigde minister-president Geert Bourgeois in zijn ‘Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2017-2018’ aan middelen vrij te maken voor het archeologisch vervolgonderzoek. Deze financiële middelen zullen via een projectoproep verdeeld worden. De specifieke regels voor dit programma worden momenteel uitgewerkt.

Om iedereen de kans te geven zich optimaal voor te bereiden op deze projectoproep, organiseren we een eenmalige toelichting aan de archeologiesector. De infosessie is gericht naar de archeologische bedrijven, universiteiten, gemeentelijke en provinciale diensten die werken rond archeologie, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, archeologische verenigingen en iedereen die begaan is met de studie van het archeologische erfgoed in het kader van het Verdrag van Malta. 

Aansluitend op de toelichting over de projectsubsidies, gaan we dieper in op de handleiding ‘Een theoretisch kader voor onderzoeksvragen bij archeologische ingrepen in de bodem’ die nauw aansluit bij dit onderwerp.

Waar:

De infosessie vindt plaats in het auditorium van het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 in Brussel.

Het Herman Teirlinckgebouw bevindt zich op minder dan een kilometer van het station Brussel-Noord. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt u op deze webpagina.

Wanneer:

Op maandag 29 januari 2018, van 9.30 tot 11.30 uur. Ontvangst vanaf 9.00 uur.

Programma:

  • Welkom en inleiding door Dries Van Den Broucke
  • De projectsubsidie ‘archeologisch syntheseonderzoek’ door Marnix Pieters
  • De handleiding ‘Een theoretisch kader voor onderzoeksvragen bij archeologische ingrepen in de bodem’  door Anton Ervynck

Afsluiten doen we met een drankje: een ideale gelegenheid om te netwerken en eerste ideeën of projectvoorstellen af te toetsen bij mogelijke partners.

Inschrijven:

Je kan niet meer inschrijven voor deze toelichting. (Her)bekijk de presentaties via Slideshare.