Steentijdsites vragen vaak een andere aanpak dan andere periodes en types sites en brengen specifieke uitdagingen met zich mee. Wegens het grote succes van de eerste editie, organiseren we op woensdag 20 september 2017 samen met de Eenheid Prehistorische Archeologie (KU Leuven) en de Vakgroep Archeologie (UGent) opnieuw een vormingsvoormiddag over steentijdonderzoek voor geïnteresseerde archeologen in het kader van de opmaak van archeologienota’s en het organiseren van vooronderzoeken.

Steentijdsites doen zich in Vlaanderen vaak voor als een spreiding van mobiele artefacten, zonder bewaarde of zichtbare sporen in de bodem. Hierdoor, en door hun ouderdom, treffen we deze sites bovendien vaak in andere stratigrafische posities in de bodem aan. Geomorfologie, (paleo)bodems en zelfs de bouwvoor kunnen plots een ander belang krijgen. Ook horizontaal kunnen we steentijdsites soms op andere plekken in het landschap verwachten. Veranderingen in landschap en bodem zijn vaak de oorzaak, maar ook het specifieke landgebruik van jagers-verzamelaarsgemeenschappen speelt een belangrijke rol.

Mobiele-artefactensites uit de steentijd wijken daarom sterk af van andere perioden en types sites wat betreft archeologische verwachting. Hun onderzoek vereist een aangepaste strategie en methodes, die gevoelig kunnen variëren naargelang context, bewaringstoestand, enz. Voor correcte inschattingen en interpretaties in elke fase van het onderzoek is dan ook belangrijk om enigszins vertrouwd te zijn met zulke sites.

Omdat dit alles niet bij iedereen tot de parate kennis behoort, organiseren we een specifieke vormingsvoormiddag over dit thema. Het huidige archeologietraject en de opmaak van archeologienota’s volgens de Code van Goede Praktijk, vormen het kader.

De vorming vindt plaats op woensdag 20 september 2017 in de voormiddag in het Ellipsgebouw van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 35 in Brussel.

We willen dat de deelnemers naar huis gaan met een beter inzicht in de specifieke uitdagingen en aanpak van steentijdonderzoek in Vlaanderen, waardoor ze dit met meer houvast en zelfvertrouwen kunnen toepassen bij bijvoorbeeld het schrijven van een archeologienota of het organiseren van een vooronderzoek.

Programma:

08u45 – 09u15: ontvangst met koffie

09u15 - 12u00: het gedetailleerde programma wordt later bekend gemaakt

12u00 - 13u00: broodjeslunch

Inschrijven:

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het online inschrijvingsformulier. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.