Blogartikelen in archeologie

Verborgen onder het kerkpuin: de dugout van Zonnebeke uit WO1

Sam De Decker in categorie

Zes meter onder de grond dringt geen enkel lawaai van de bovenwereld door, enkel het geluid van neervallende druppels breekt de stilte. Net om die reden zochten de soldaten aan het front van de Eerste Wereldoorlog diep onder de grond beschutting in zogenaamde dugouts. Een van die schuilplaatsen bevindt zich in het dorpscentrum van Zonnebeke.

Lees dit artikel

Erosie Tiense Tumuli gemeten met drone

Kris Vandevorst in categorie

Onlangs heeft een drone een 3D-model gemaakt van de Drie Tumuli in Tienen. Deze Gallo-Romeinse grafheuvels lijden zwaar onder erosie. Het agentschap Onroerend Erfgoed wil dat verval in kaart brengen met een nauwkeurige hoogtemeting. Hiervoor werkt Onroerend Erfgoed samen met twee andere Vlaamse instellingen. Een drone van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voerde de metingen uit. De analyse van de data gebeurt door de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Lees dit artikel

Middeleeuwse vondsten in de Sint-Aldegondekerk van Mespelare

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Premies,

Tijdens recente opgravingen in de Sint-Aldegondekerk in Mespelare (Dendermonde) vonden archeologen van de firma Monument-Vandekerckhove onder de huidige kerkvloer uitzonderlijk goed bewaarde middeleeuwse vloerpartijen terug.

Lees dit artikel

Het porselein van het Blauwhof in Steendorp

Jordi Bruggeman in categorie Archeologie, Onderzoek,

In de Blauwhofwijk in Steendorp stond in de 17de en 18de eeuw een kasteel dat Het Blauwhof heette. Tijdens een archeologische opgraving op deze locatie kwam ook heel wat oud porselein naar boven. Het gaat onder andere om afval van de voorname familie die het kasteel liet bouwen.

Lees dit artikel

De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden

Kris Vandevorst in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Restauratie,

Binnenkort houden we een nieuw boek over de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren boven de doopvont maar we lichten nu al een tipje van de sluier. 

Lees dit artikel