Overzicht nieuwsartikelen

Edgard Goedleven (1938-2018): Afscheid van een pionier

Kris Vandevorst in categorie

Vorige week vernamen we met droefheid het plotse overlijden van Edgard Goedleven. Edgard stond van in de begindagen tot aan zijn pensioen in 2003 aan het hoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen. Ook daarbuiten was hij uiterst actief in de sector. De erfgoedwereld verliest een monument.

Lees dit artikel

Hervorming verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Premies/Belastingvermindering, Wetgeving,

Op 1 juni wijzigt het verkooprecht of de registratiebelasting die je betaalt bij aankoop van een onroerend goed. De hervorming geldt voor verkopen waarvoor de overeenkomst vanaf 1 juni wordt afgesloten. Het zogenaamde klein beschrijf wordt volledig vervangen door een gunstregeling voor de aankoop van de enige gezinswoning of bouwgrond voor een gezinswoning.

Lees dit artikel

Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Antwerpen

Elise Hooft in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris, Onderzoek,

Op 1 juni 2018 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Antwerpen. De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door de minister voor onroerend erfgoed, Geert Bourgeois. Met dit vaststellingsbesluit bevestigt hij dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren.

Lees dit artikel

SDG’s en erfgoed

Vera Ameels in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid,

Het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in Vlaanderen vraagt duidelijke beleidskeuzes en concrete acties. Als agentschap dragen wij bij aan de realisatie van de mondiale doelstelling over erfgoed (target 11.4: De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen). Daarnaast integreren we ook andere SDG’s in onze werking en dragen we zo niet enkel bij aan de mondiale doelstellingen. We bieden tegelijkertijd een antwoord op de uitdagingen uit Strategie 21, de Europese Erfgoedstrategie voor de 21ste eeuw van de Raad van Europa.

Lees dit artikel