Overzicht nieuwsartikelen

Onderzoeken met laserprecisie: het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Erwin Meylemans in categorie Archeologie, Landschappen, Onderzoek,

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is een zeer gedetailleerde topografische opname van heel Vlaanderen: het biedt een gedetailleerd overzicht vanuit de lucht van de ondergrond.  Door zijn precisie en gedetailleerdheid biedt het heel wat nieuwe archeologische informatie over locaties in Vlaanderen. Het agentschap publiceerde een handleiding voor het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen.

Lees dit artikel

Projectsubsidies syntheseonderzoek: de Vlaamse archeologie graaft dieper

Ingrid In 't Ven in categorie Archeologie,

Vanuit het verlangen de resultaten van de Vlaamse archeologie ten volle te laten renderen, voor een zo breed mogelijk publiek, kondigde minister-president Geert Bourgeois in zijn ‘Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2017-2018’ aan dat de Vlaamse regering vanaf 2018 jaarlijks 1 miljoen euro zal uittrekken voor het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek. De minister-president benadrukt daarbij dat “het vervolgonderzoek als essentieel onderdeel van de archeologische erfgoedzorg, niet alleen dient voor het ontwikkelen van historische kennis, maar ook voor de verdere uitbouw van beleidsinstrumenten, voor een adequaat erfgoedbeheer en voor een kwaliteitsvolle ontsluiting van het onroerend erfgoed dat uiteindelijk ook het publieke draagvlak moet blijven stimuleren”.

Lees dit artikel