Overzicht nieuwsartikelen

Vernieuwde pagina openbare onderzoeken

Natalie Huyghe in categorie

Op onze website vind je al lang een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken. Vroeger kon je deze onderzoeken enkel terugvinden in een pdf. Voortaan zijn ze ook te raadplegen op een doorzoekbare webpagina.

Lees dit artikel

Nieuwe richtlijn bepaalt welke activiteiten in aanmerking komen voor erfgoed- of onderzoekspremie

Karel Robijns in categorie Premies/Belastingvermindering, Premies,

In toepassing van de onroerenderfgoedregelgeving kunnen erfgoed- en onderzoekspremies worden toegekend. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie zonder meer duidelijk is in welke mate een werk voor een behouds- of herwaarderingsproject voor een onroerenderfgoedlocatie kan rekenen op een premie. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact kunnen hebben op het beschikbare premiebudget.

Lees dit artikel

Gezocht: 40 recent afgestudeerde ontwerpers voor de Meesterproef erfgoed en herbestemming

Sara Vermeulen in categorie

Het team Vlaamse Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed zoeken recent afgestudeerde ontwerpers voor de Meesterproef erfgoed en herbestemming. De Meesterproef 2017 wil een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse interventies te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met ons veelzijdige patrimonium.

Lees dit artikel

Vierde vaststelling van de kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

Sophie Mortier in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving, Bescherming, Vergunningen,

De kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt, breidt opnieuw uit. Deze gebieden vormen een uitzondering op het archeologie-traject. Een bouwheer die een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem aanvraagt, moet voor die terreinen geen archeologienota toevoegen aan zijn vergunningsaanvraag.

Lees dit artikel