Nieuwsartikelen in 2017 - 02

Vierde vaststelling van de kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

Sophie Mortier in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving, Bescherming, Vergunningen,

De kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt, breidt opnieuw uit. Deze gebieden vormen een uitzondering op het archeologie-traject. Een bouwheer die een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem aanvraagt, moet voor die terreinen geen archeologienota toevoegen aan zijn vergunningsaanvraag.

Lees dit artikel

Grootste jaarlijkse archeologiecongres - call for papers

Rica Annaert in categorie Archeologie,

Elk jaar organiseert de European Association of Archaeologists (EAA) een jaarlijkse vijfdaagse meeting op een Europese locatie. Deze EAA-congressen vormen de gelegenheid bij uitstek om te netwerken met buitenlandse collega’s, nieuwe kennis op te doen en het archeologiebeleid van de andere Europese collega’s beter te leren kennen. De laatste jaren groeide dit congres uit tot een groots evenement dat meer dan 1000 archeologen verzamelt en waar in een 200-tal parallelle sessies discussie wordt gevoerd over de meest actuele thema’s uit het archeologisch en landschappelijk veld. In deze sessies staat niet alleen de evolutie van het wetenschappelijk periodisch onderzoek centraal. De focus ligt evenzeer op beheers- en beleidsmatige problematieken in het kader van de Malta-archeologie en de ontsluiting van archeologie naar het publiek.

Lees dit artikel