Nieuwsartikelen in 2017 - 11

Eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering voor wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet

Ingrid In 't Ven in categorie

Medio juli keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie' goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie. De Vlaamse Regering wijzigt daarom nu principieel haar Onroerenderfgoeddecreet. Na deze eerste principiële goedkeuring wordt nu het advies van de SARO ingewonnen. Na verwerking van het advies worden de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet opnieuw aan de Vlaamse Regering voorgelegd voor een tweede principiële goedkeuring. Na advies van de Raad van State volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, waarna de parlementaire behandeling kan starten. Na de goedkeuring van de decreetswijziging door het Vlaams Parlement volgen de nodige wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit. Hierin zal ook de inwerkingtredingsdatum van al deze wijzigingen bepaald worden.

Lees dit artikel

Aan de slag in de onroerenderfgoedsector: informatiegids voor studenten en werkzoekenden

Margot Cosemans in categorie

Op 24 november organiseerde onze partner FARO een beroependag over werken in de erfgoedsector voor studenten en werkzoekenden. Ook het agentschap Onroerend Erfgoed was hier aanwezig. Collega’s Lynn De Clercq en Kaat De Langhe gaven er informatie over onze werking en de beroepsprofielen in ons agentschap.

We bundelden alle nuttige informatie over werken in de onroerenderfgoedsector en ons agentschap in deze informatiegids voor studenten en werkzoekenden.

Lees dit artikel