Vandaag, 30 januari 2017, wordt het nominatiedossier voor de Unesco Werelderfgoedlijst van de “begraafplaatsen en herdenkingssites van de Eerste Wereldoorlog” ingediend bij het Werelderfgoedcentrum door de permanente vertegenwoordiging van België en Frankrijk bij Unesco.

Deze transnationale seriële nominatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ons agentschap, het Waalse Departement Erfgoed en het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie. De kandidatuur heeft de steun van de belangrijkste beheerders van deze sites: de American Battle Monuments Commission, de Commonwealth War Graves Commission, de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, de Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives van het Franse ministerie van defensie en het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers in België. Het dossier kan ook rekenen op de steun van de lokale overheden en de bevolking.

De nominatie bestaat uit 139 sites: 16 in Wallonië, 27 in Vlaanderen en 96 in Frankrijk. Deze sites staan voor de opkomst van een nieuwe dodencultus. Iedere overledene kreeg voor het eerst een graf, of op zijn minst een plaats waar zijn naam is ingeschreven en waar het mogelijk is om hem te eren. De Eerste Wereldoorlog is het moment waarop alle strijdende partijen militaire begraafplaatsen inrichten. Het zijn uitzonderlijke sites gewijd aan herinnering, hulde en bezinning. De modellen die toen werden gecreëerd worden vandaag nog steeds toegepast. Alle vroegere bondgenoten en vijanden zijn zonder onderscheid vertegenwoordigd. De aanwezigheid in deze sites van gesneuvelden uit alle hoeken van de wereld (Europa, Azië, Afrika, Amerika, Oceanië) weerspiegelt de mondiale dimensie van deze nominatie.

De aanvraag wordt beoordeeld door het Werelderfgoedcomité tijdens hun zitting van juli 2018.

Links