In toepassing van de onroerenderfgoedregelgeving kunnen erfgoed- en onderzoekspremies worden toegekend. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie zonder meer duidelijk is in welke mate een werk voor een behouds- of herwaarderingsproject voor een onroerenderfgoedlocatie kan rekenen op een premie. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact kunnen hebben op het beschikbare premiebudget.

In antwoord op de expliciete beleidsvraag om premies selectiever toe te kennen werd een richtlijn opgesteld, die de interpretaties en keuzes verduidelijkt. De richtlijn is formeel bekrachtigd door de minister op 9 maart 2017 en van toepassing voor de dossiers die vanaf maandag 13 maart 2017 ingediend worden. Deze richtlijn heeft dus invloed op de betoelaagbaarheid van werken opgenomen in een dossier dat eerder besproken werd met het agentschap, maar nog niet formeel inhoudelijk goedgekeurd werd.

De richtlijn bevat:

  • een juridische situering;
  • een analyse van de regelgeving om tot een selectievere benadering van de betoelaagbaarheid te komen;
  • om het concreter te maken zijn de generieke uitgangspunten van de richtlijn aangevuld met een niet-limitatieve lijst van veel voorkomende maatregelen, werkzaamheden of diensten waarover verschillende interpretaties over betoelaagbaarheid bestaan. De focus ligt op maatregelen, werkzaamheden of diensten aan bouwkundig erfgoed.

Downloads