De restauratie en herbestemming van C-Mine of de voormalige mijnsite van Winterslag in Genk is de winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs 2013.

Het jaar 1901. Daar start de geschiedenis van de mijnsite van Winterslag. Toen werd de kolenlaag in de Limburgse ondergrond voor de eerste keer aangeboord. In 1917 startte de productie van steenkool in Winterslag. Exact 25 jaar geleden, in 1988, werd de mijn gesloten en de productie gestopt. In 1993 werden 11 van de oorspronkelijk 45 gebouwen en relicten beschermd als monument. De stad Genk kocht de site in 2001 aan. Na grondig historisch onderzoek startte het stadsbestuur met de restauratie en herbestemming van de gebouwen. De gemeente heeft in samenwerking met diverse partners een beleid uitgebouwd waarin vernieuwing en behoud samengaan. Genk heeft trouwens als enige mijngemeente een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgesteld m.b.t. haar mijnpatrimonium.

C-Mine is een heel geslaagd voorbeeld van de herbestemming van industrieel erfgoed en van een hedendaagse erfgoedzorg. De nog resterende machines, tegelwerken, wandbekledingen en andere waardevolle elementen werden met de grootste omzichtigheid behouden en gerestaureerd. Maar deze duurzame afstemming spreekt ook een nieuw publiek aan. De site leeft, kent een groot draagvlak en is een belangrijke aantrekkingspool. De restauratie en herbestemming van de site heeft een sterk internationaal karakter en een Europese uitstraling. Het geldt als een hefboom voor het behoud van het mijnpatrimonium en de herbestemming van soortgelijke sites. 

Voor de Vlaamse Monumentenprijs 2013 waren er 21 geldige kandidaten. De Vlaamse Regering koos, op advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, daaruit vier laureaten. Deze krijgen elk 2.500 euro. C-Mine krijgt daar als winnaar nog eens 12.500 euro bovenop.