Nieuwsartikelen in Landschappen

Erfgoed in digitale harmonie

Koen Van Daele in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Het Europese programma INSPIRE zorgt ervoor dat geografische data binnen de Europese Unie gemakkelijk gevonden en uitgewisseld kan worden.  INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. Door geografische gegevens op elkaar af te stemmen - of te harmoniseren - is geo-informatie bruikbaar over de landsgrenzen heen. We stellen via onze informatiesystemen heel wat geo-informatie ter beschikking. Logisch, want onroerend erfgoed is per definitie aan grond gebonden. Al jaren streven we ernaar om onze geodata INSPIRE-conform te maken. Als laatste stap harmoniseerden we onze datalagen zodat iedereen in Europa deze gegevens kan hergebruiken.
Met enige trots stellen we vast dat we als één van de weinige overheden in Vlaanderen de deadline voor de harmonisatie haalden, maar ook dat we als enige 100% scoren op de INSPIRE ‘Metadata and Interoperability’-testen. We hopen dan ook dat dit zal leiden tot meer gebruik van onze gegevens en die van andere erfgoedorganisaties in de EU.

Lees dit artikel