Nieuwsartikelen in Restauratie

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Koen Berwaerts in categorie Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Bescherming, Vergunningen, Restauratie,

Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijk inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders.
In het pas gepubliceerde afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed zoeken we naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed. Hierbij houden we rekening met het behoud van de erfgoedwaarden, de landschappelijke setting en de agrarische context.

Lees dit artikel