Nieuwsartikelen in Wetgeving

Erfgoed in digitale harmonie

Koen Van Daele in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Het Europese programma INSPIRE zorgt ervoor dat geografische data binnen de Europese Unie gemakkelijk gevonden en uitgewisseld kan worden.  INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. Door geografische gegevens op elkaar af te stemmen - of te harmoniseren - is geo-informatie bruikbaar over de landsgrenzen heen. We stellen via onze informatiesystemen heel wat geo-informatie ter beschikking. Logisch, want onroerend erfgoed is per definitie aan grond gebonden. Al jaren streven we ernaar om onze geodata INSPIRE-conform te maken. Als laatste stap harmoniseerden we onze datalagen zodat iedereen in Europa deze gegevens kan hergebruiken.
Met enige trots stellen we vast dat we als één van de weinige overheden in Vlaanderen de deadline voor de harmonisatie haalden, maar ook dat we als enige 100% scoren op de INSPIRE ‘Metadata and Interoperability’-testen. We hopen dan ook dat dit zal leiden tot meer gebruik van onze gegevens en die van andere erfgoedorganisaties in de EU.

Lees dit artikel

Nieuw afwegingskader over dakisolatie

Karel Robijns in categorie Bouwkundig erfgoed, Wetgeving, Restauratie,

Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.

Lees dit artikel

Wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet

An Verhelst in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving, Wetgeving, Vergunningen,

Op vrijdag 7 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Onroerenderfgoeddecreet wijzigt wat betreft het luik archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem. Dit decreet werd door enkele Vlaamse parlementsleden ingediend en op 5 juli aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement. Het voert een aantal wijzigingen door aan het Onroerenderfgoeddecreet en het Omgevingsvergunningsdecreet.

Lees dit artikel