Nieuwsartikelen in Archeologieregelgeving

Achtste uitbreiding van de kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

Erwin Meylemans in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving, Vergunningen,

De kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt (GGA-kaart), breidt opnieuw uit. Deze gebieden vormen een uitzondering op het archeologie-traject. Een bouwheer die een omgevingsvergunning met ingreep in de bodem aanvraagt, moet voor die terreinen geen archeologienota toevoegen aan zijn vergunningsaanvraag.

Lees dit artikel

Raadplegen van archeologienota’s, nota’s, archeologierapporten en eindverslagen

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving,

Een erkend archeoloog maakt tijdens de verschillende stappen van een archeologisch onderzoek bij een bouw- of verkavelingsproject telkens een verslag op. Al naargelang de situatie heet dat een archeologienota, een nota, een archeologierapport of een eindverslag. Wanneer wordt welk verslag opgemaakt? En waar kan je deze documenten in kijken? Dat leggen we graag even voor je uit.

Lees dit artikel