Nieuwsartikelen in Beleid

Save the date: studievoormiddag over de Faro-conventie, participatie en het lokaal erfgoedbeleid

Karel Robijns in categorie Beleid,

Op 16 januari 2018 organiseren we in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. De studievoormiddag is bedoeld voor cultureelerfgoedcellen, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en hun besturen. Hoor jij bij deze doelgroep: hou deze dag dan alvast vrij in je agenda! Het concrete programma maken we in de loop van dit najaar bekend.

Lees dit artikel

Lancering erfgoedbalans

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid, Onderzoek,

Het agentschap stelt vandaag de Erfgoedbalans voor. De Erfgoedbalans is een eerste stap naar een nieuwe manier van monitoren en naar een effectieve beleidseffectenmeting. Het rapport is een momentopname, dat de grote tendensen in het beleid zichtbaar maakt en hiaten in de beleidsinzichten toont. In die mate is het document een blauwdruk van de wenselijke evoluties op het vlak van beleidsmonitoring.

Lees dit artikel