Nieuwsartikelen in Onderzoek

De eerste fase van de restauratie van het Lam Gods: eindrapport beschikbaar

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Premies, Restauratie,

Eind 2012 ging het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) van start met de eerste fase van de conservatie-restauratiecampagne van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Op de panelen en originele lijsten van het gesloten altaarstuk, die uitvoerig overschilderd waren, werd de originele verflaag van Van Eyck secuur blootgelegd. Na vier jaar behandeling keerden de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten eind 2016 terug naar de Sint-Baafskathedraal.

Lees dit artikel

Onderzoeken met laserprecisie: het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Erwin Meylemans in categorie Archeologie, Landschappen, Onderzoek,

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is een zeer gedetailleerde topografische opname van heel Vlaanderen: het biedt een gedetailleerd overzicht vanuit de lucht van de ondergrond.  Door zijn precisie en gedetailleerdheid biedt het heel wat nieuwe archeologische informatie over locaties in Vlaanderen. Het agentschap publiceerde een handleiding voor het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen.

Lees dit artikel

Lancering erfgoedbalans

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid, Onderzoek,

Het agentschap stelt vandaag de Erfgoedbalans voor. De Erfgoedbalans is een eerste stap naar een nieuwe manier van monitoren en naar een effectieve beleidseffectenmeting. Het rapport is een momentopname, dat de grote tendensen in het beleid zichtbaar maakt en hiaten in de beleidsinzichten toont. In die mate is het document een blauwdruk van de wenselijke evoluties op het vlak van beleidsmonitoring.

Lees dit artikel