Nieuwsartikelen in Onderzoek

Handleiding dendrochronologie en erfgoedonderzoek

Kristof Haneca in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Onderzoek,

Dendrochronologie is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Archeologische, bouwhistorische en historische onderzoekers maken dan ook graag gebruik van de resultaten van een dendrochronologisch onderzoek. En toch is niet iedereen binnen deze vakgebieden op de hoogte van alle mogelijkheden van het dendrochronologisch onderzoek. Nog te vaak verdwijnt oud hout, zonder dat het onderzocht is, bij archeologische opgravingen, bij de restauratie van bouwkundig erfgoed of bij de omgang met levend houtig erfgoed in onze landschappen.

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport: ‘t Bruyne Kruyd. Het erfgoed van de tabaksnijverheid in Vlaanderen.

Frank Becuwe in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

De ooit bloeiende tabaksteelt en -nijverheid in Vlaanderen lieten onroerende relicten na. Met dit onderzoeksrapport wordt de kennis aangereikt om dat erfgoed van de tabaksteelt- en nijverheid te begrijpen, naar waarde te schatten en doordacht te hergebruiken. Voor het eerst zijn de productieprocessen en hun ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om van het industriële tabaksverleden een selectief maar coherent beeld te bieden aan de hand van gebouwen en constructies in het Vlaamse landschap. Bovendien geeft dit onderzoek de wetenschappelijke basis en de draagkracht aan van waaruit voor beschermenswaardig of beschermd tabaksgebonden erfgoed een gepaste en maatschappelijk relevante bestemming kan ontwikkeld worden.

Lees dit artikel

Erfgoed in zee: wat moet ik ermee?

Marnix Pieters in categorie Archeologie, Onderzoek,

Deze nieuwe brochure wil een antwoord bieden op de vraag hoe onderwatererfgoed optimaal meegenomen kan worden in elke stap van de planning, ontwikkeling en uitvoering van werken op zee. Ze geeft een overzicht van de recente nationale en internationale wetgeving en duidelijke richtlijnen voor een goede omgang met het erfgoed op en onder de zeebodem.

Lees dit artikel