Nieuwsartikelen in Onderzoek

Lancering erfgoedbalans

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid, Onderzoek,

Het agentschap stelt vandaag de Erfgoedbalans voor. De Erfgoedbalans is een eerste stap naar een nieuwe manier van monitoren en naar een effectieve beleidseffectenmeting. Het rapport is een momentopname, dat de grote tendensen in het beleid zichtbaar maakt en hiaten in de beleidsinzichten toont. In die mate is het document een blauwdruk van de wenselijke evoluties op het vlak van beleidsmonitoring.

Lees dit artikel

Handleiding dendrochronologie en erfgoedonderzoek

Kristof Haneca in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Onderzoek,

Dendrochronologie is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Archeologische, bouwhistorische en historische onderzoekers maken dan ook graag gebruik van de resultaten van een dendrochronologisch onderzoek. En toch is niet iedereen binnen deze vakgebieden op de hoogte van alle mogelijkheden van het dendrochronologisch onderzoek. Nog te vaak verdwijnt oud hout, zonder dat het onderzocht is, bij archeologische opgravingen, bij de restauratie van bouwkundig erfgoed of bij de omgang met levend houtig erfgoed in onze landschappen.

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport: ‘t Bruyne Kruyd. Het erfgoed van de tabaksnijverheid in Vlaanderen.

Frank Becuwe in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

De ooit bloeiende tabaksteelt en -nijverheid in Vlaanderen lieten onroerende relicten na. Met dit onderzoeksrapport wordt de kennis aangereikt om dat erfgoed van de tabaksteelt- en nijverheid te begrijpen, naar waarde te schatten en doordacht te hergebruiken. Voor het eerst zijn de productieprocessen en hun ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om van het industriële tabaksverleden een selectief maar coherent beeld te bieden aan de hand van gebouwen en constructies in het Vlaamse landschap. Bovendien geeft dit onderzoek de wetenschappelijke basis en de draagkracht aan van waaruit voor beschermenswaardig of beschermd tabaksgebonden erfgoed een gepaste en maatschappelijk relevante bestemming kan ontwikkeld worden.

Lees dit artikel