Op vrijdag 11 december 2015 nam de Vlaamse Regering akte van het Ministerieel Besluit tot vaststelling van de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en voor het gebruik van metaaldetectoren.

De Code van Goede Praktijk heeft als doel een standaard te bieden voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van metaaldetectoren in Vlaanderen. Die standaard legt de ondergrens voor kwaliteit vast, en laat toe om geleverde resultaten op kwaliteit te vergelijken. Daarmee biedt ze aan erkende archeologen en erkende metaaldetectoristen het kader waarbinnen zij hun activiteiten uitoefenen, en aan de erkende onroerenderfgoedgemeenten en de Vlaamse Overheid de norm waaraan ze de kwaliteit van deze activiteiten kunnen toetsen.

De Code van Goede Praktijk wordt 1 januari 2016 door de bevoegde minister vastgesteld. Erkende archeologen hebben dan drie maanden tijd om de Code toe te passen op hun werking. Vanaf 1 april 2016 vervangt de Code van Goede Praktijk definitief de archeologische minimumnormen, zoals die vandaag nog van kracht zijn.