De wachtlijst met restauratiedossiers die wachten op een premietoekenning is lang. De Vlaamse overheid wil daarom alternatieve stimulansen invoeren naast de klassieke premies voor beschermd onroerend erfgoed.

Een van die nieuwe stimulansen is de erfgoedlening voor restauratie-, renovatie- en herbestemmingswerken aan beschermd onroerend erfgoed en gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze maatregel moet zuurstof geven aan nieuwe investeringsprojecten in onroerend erfgoed.

Zowel particulieren als ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen kunnen een erfgoedlening aanvragen tegen een gunstige intrestvoet van 1%. Particulieren kunnen de erfgoedlening bovendien cumuleren met een erfgoedpremie.

Participatiefonds Vlaanderen zal instaan voor de verwerking van de aanvragen en opvolging van de toegekende erfgoedleningen.

Meer informatie vind je op de webpagina over de erfgoedlening.