In 2017-2018 werken we aan twee proefprojecten, waarbij de vernieuwende elementen van een onroerenderfgoedrichtplan in de praktijk worden gebracht. We focussen daarbij op twee onderwerpen: 'Hoogstamboomgaarden in Haspengouw' en 'Mergelgroeven in Zichen-Zussen-Bolder'

Om te weten hoe de burger denkt over hoogstamboomgaarden in Haspengouw maakten we een onlinebevraging. We polsen daarbij naar de kennis over het Haspegouwse landschap en de hoogstamboomgaarden. We vragen ook welke landschapselementen het meest aanspreken.
De resultaten zullen samen met ander onderzoek gebruikt worden om een toekomstvisie voor de hoogstamboomgaarden van Haspengouw op te maken.
Wie de enquête invult krijgt wandeltips op maat van zijn/haar voorkeuren en maakt kans om een boek te winnen over het onderwerp.

De website http://www.hoogstamdroomgaard.be vertelt je alles over dit participatieproject. Via de website kan je ook deelnemen aan de enquête. Doe je mee?

Links