Er verscheen een nieuw nummer van het tijdschrift M&L bij uitgeverij die Keure.

Je kan het nieuwe nummer raadplegen op de website van die Keure

In dit nummer lees je meer over:

- Verlande voorhavens. Verdwenen middeleeuwse havensites in de Zwinstreek (door Jan Trachet)

- De schat onder de vloer. Archeologische vondsten in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen (door Mark van Strydonck)

- De Kraenepoel vóór 1800. Wastinelandschap met hei en karpers (door Ivan Hoste en Wim De Clercq)

Naar goede gewoonte bevat elke M&L ook een M&L-krant met besprekingen van nieuwe publicaties, tentoonstellingen en studiedagen.