In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is opgenomen dat het Onroerenderfgoeddecreet halverwege 2017 wordt geëvalueerd, met het oog op eventuele bijsturingen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed stelde deze evaluatie op, de resultaten vind je terug in dit evaluatierapport. Het rapport bestaat uit drie onderdelen:

  • een evaluatie van het Onroerenderfgoeddecreet
  • een evaluatie van het archeologiehoofdstuk van dit decreet
  • een evaluatie door derden

Onderaan deze pagina vind je ook de vijf bijlagen bij dit rapport.
Op 14 juli 2017 werden de resultaten van het rapport meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Downloads