Sinds de start van de Onroerenderfgoedregelgeving op 1 januari 2015 is het mogelijk om een beheersplan te maken voor waardevol bouwkundig, landschappelijk of archeologisch erfgoed. Een beheersplan is een belangrijk instrument omdat het weergeeft waar je de volgende 20 jaar naar toe wil en hoe je dat gaat doen.

Een beheersplan is onderbouwd door een beschrijving van de historiek, de huidige toestand en de erfgoedwaarden. Bijkomend kan je via een beheersplan ook bepaalde werken vrijstellen van een toelating of melding. In een aantal gevallen is een beheersplan verplicht om in aanmerking te komen voor een erfgoedpremie. Je kan voor de opmaak van een beheersplan gebruik maken van een onderzoekspremie.

We keurden deze week het honderdste beheersplan goed. Samen met de oude landschapsbeheersplannen en herwaarderingsplannen staat onze teller nu op 195 goedgekeurde beheersplannen.

Die nieuwe beheersplannen worden vooral gemaakt voor beschermde monumenten (50%), eventueel gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht (32%). De rest van de beheersplannen heeft betrekking op een cultuurhistorisch landschap (8%), eventueel  in combinatie met een monument (7%), een stads- of dorpsgezicht (2%) of een cultuurhistorisch landschap/monument/archeologische site (1%).

De opdrachtgevers voor de opmaak van een beheersplan zijn:

  • Lokale overheden (42%);
  • Rechtspersoonlijkheden (zoals bvba, NV en vzw; 26%);
  • Particulieren (19%);
  • Kerkfabrieken (9%);
  • Provincies (3%);
  • Intergemeentelijke organisaties (1%).

58% van de beheersplannen werd met de steun van een onderzoekspremie opgemaakt. 6% van de opdrachtgevers stelde het beheersplan zelf op.
32% beheersplannen bevatten ook een erkenning voor ZEN-erfgoed en in 21% van de beheersplannen waren ook cultuurgoederen aanwezig.

 

© Archeonet; Foto: Willem Blancke

Links