De voorbije drie maanden publiceerden we telkens een overzicht van het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s. Deze grafiek vulden we nu aan met de cijfers voor de maand februari.

Sinds 1 januari 2017 is het agentschap niet meer alleen bevoegd voor het bekrachtigen van archeologienota’s. Deze taak wordt nu gedeeld met de erkende onroerenderfgoedgemeenten, die autonoom beslissen over de archeologienota’s die opgemaakt zijn voor terreinen op hun grondgebied. Gaat het over een gemeentegrensoverschrijdende project, dan is enkel het agentschap bevoegd.

De cijfers van de maanden januari en februari omvatten ook het aantal archeologienota’s dat geweigerd of bekrachtigd werd door de erkende onroerenderfgoedgemeenten. In februari behandelden de erkende onroerenderfgoedgemeenten vijftien archeologienota’s. Dertien hiervan werden bekrachtigd.

In februari bedroeg het totale aandeel bekrachtigde archeologienota’s 79,8%.