Op zes december 2016 en 12 januari 2017 publiceerden we de eerste overzichten van het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s door het agentschap. Deze grafiek vulden we nu aan met de cijfers voor de maand januari.

Vanaf 1 januari 2017 is het agentschap niet meer alleen bevoegd voor het bekrachtigen van archeologienota’s. Deze taak wordt nu gedeeld met de erkende onroerenderfgoedgemeenten, die autonoom beslissen over de archeologienota’s die opgemaakt zijn voor terreinen op hun grondgebied. Gaat het over een gemeentegrensoverschrijdende project, dan is enkel het agentschap bevoegd. De cijfers van de maand januari omvatten ook het aantal archeologienota’s dat geweigerd of bekrachtigd werd door de erkende onroerenderfgoedgemeenten.

Voor het eerst in de 10 maanden dat er archeologienota’s ingediend kunnen worden, treedt er een daling op in het totale aantal ingediende dossiers. Van een trendbreuk kunnen we echter zeker (nog) niet spreken. Mogelijk is de kerstperiode immers een bepalende factor geweest.  

Procentueel is het aantal geweigerde ten opzichte van het aantal bekrachtigde archeologienota’s stabiel gebleven de laatste drie maanden.