De voorbije maanden publiceerden we telkens een overzicht van het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s. Deze grafiek vulden we nu aan met de cijfers voor de maanden juni, juli en augustus.

Sinds 1 januari 2017 is het agentschap niet meer alleen bevoegd voor het bekrachtigen van archeologienota’s. Deze taak wordt gedeeld met de erkende onroerenderfgoedgemeenten, die autonoom beslissen over de archeologienota’s die opgemaakt zijn voor terreinen op hun grondgebied. De 13 meest recent erkende onroerenderfgoedgemeenten nemen hun nieuwe bevoegdheden en taken op sinds 1 juli 2017.

De cijfers omvatten daarom ook het aantal archeologienota’s dat geweigerd of bekrachtigd werd door de erkende onroerenderfgoedgemeenten. In de zomermaanden behandelden zij 36 archeologienota’s, waarvan er 4 geweigerd werden. Het agentschap behandelde in de zomermaanden 962 archeologienota’s, waarvan er 222 geweigerd werden. Tijdens de maand augustus zien we een sterke daling in het aantal behandelde archeologienota’s. Dit is wellicht het gevolg van de vakantieperiode. Het is te vroeg om na te gaan of deze daling ook het resultaat is van de recente decreetswijziging.

In de zomermaanden bedroeg het totale aandeel bekrachtigde archeologienota’s daardoor tussen de 80 en de 75%. Dit is volledig in lijn met de cijfers van de afgelopen maanden. Het procentuele aantal bekrachtigingen blijft dus stabiel.

Downloads