Op 29 september 2017 organiseren we de jaarlijkse landschapscontactdag. Het thema dit jaar is 'Grenzen in het landschap'.

Tijdens de landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Dit jaar ligt de focus op grenzen in het landschap. Grenzen variëren van tastbare naar onzichtbare concepten zonder duidelijke afbakening en worden vooral bepaald door de persoonlijke perceptie. Voor de ene vormt de grens een obstakel, voor de andere een opportuniteit.

Vaak werden bestaande natuurlijke grenzen (geografische elementen of landschapselementen) overgenomen als politieke grenzen. In het verleden waren grenzen niet steeds duidelijk vastgelegde lijnen, er was vaak sprake van een overgangsgebied, een niemandsland. Grenzen werden continu betwist en vormden het voorwerp van soms jarenlange rechtsprocedures.

Menige grens in het landschap is verdwenen, vervaagd of verlegd, maar kan wel nog steeds deel uitmaken van het collectieve geheugen. Ook zijn er nog talrijke relicten, gebruiken of herinneringen bewaard die een idee geven van hoe grenzen vroeger werden gevisualiseerd, in stand gehouden en ervaren.

Op de landschapscontactdag gaan we op zoek naar het ontstaan en de transformatie van grenzen in het landschap en over de betekenis ervan vroeger en nu. Wat doen staatkundige grenzen met het landschap? Zijn er verschillende evoluties aantoonbaar aan weerszijden van een grens? Op welke manieren werd een grens gematerialiseerd en zichtbaar gemaakt in het landschap?

Meer informatie over het programma, de locatie en de inschrijvingsmodaliteiten vind je in onze agenda.