Het Vlaams depotnetwerk stelde een folder op die eigenaars van archeologische vondsten wegwijs maakt in hun plichten en informatie biedt over definitieve deponering in een depot.

De Vlaamse depotwerking voor onroerend erfgoed kreeg de afgelopen jaren een grote boost. Nieuwe depots werden uitgebouwd en de reeds bestaande depots stelden hun werking op punt. Bovendien verzamelden de erkende onroerenderfgoeddepots zich in een depotnetwerk. Dit netwerk zet in op de sensibilisering en communicatie rond erfgoed en de stroomlijning van het deponeringsproces voor onroerend erfgoed.

Uit gesprekken met archeologische bedrijven bleek dat de stap naar definitieve deponering in een depot niet altijd even vlot gaat en dat de informatie die beschikbaar is voor eigenaars van archeologische ensembles te beperkt is. Om vlot een erkend onroerenderfgoeddepot te vinden dat bij je archeologische ensemble past en zo de stap naar definitieve bewaring te verkleinen, werd een folder opgesteld.

Downloads