Overzicht blogartikelen

Ingediende en bekrachtigde archeologienota’s: december 2016

Vera Ameels in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving,

Op zes december 2016 publiceerden we een eerste overzicht van het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s door het agentschap. Deze grafiek vulden we nu aan met de cijfers voor de maand december: het aantal door het agentschap behandelde archeologienota’s en het aantal bekrachtigingen en weigeringen.

Lees dit artikel

Ingediende en bekrachtigde archeologienota’s: een overzicht

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving,

Het agentschap ontvangt heel wat vragen over het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s. We merken ook dat er misvattingen bestaan over het percentage geweigerde archeologienota’s. Daarom publiceren we hier de correcte cijfers, opgesplitst per maand.

Lees dit artikel

Cultusplaats en heilig bos uit de Keltisch-Romeinse periode opgegraven in Peer

Marleen Martens in categorie Archeologie, Onderzoek,

In Grote-Brogel, Peer, troffen archeologen van ons agentschap twee cultusplaatsen aan uit de overgang van de Keltische periode en de Romeinse tijd.

Lees dit artikel

Een beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Vergunningen,

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 verplicht de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. In die gevallen stelt de aanvrager, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkend archeoloog aan die een archeologisch vooronderzoek uitvoert en de archeologienota opmaakt. Die wordt dan ter bekrachtiging ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. De nieuwe, handige beslissingsboom helpt je om na te gaan of het bouwproject dat je wenst te ondernemen of waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt, door deze verplichting wordt gevat of niet.

Lees dit artikel