Overzicht blogartikelen

Onderzoeksrapport over energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie

Willem Hulstaert in categorie Bouwkundig erfgoed,

In deze studie wordt een methodologie voorgesteld die restauratie-architecten, eigenaars en beheerders helpt bepalen welke energiebesparende maatregelen ze kunnen toepassen in woningen met erfgoedwaarde. De studie werd uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Antea en architectenbureau Erfgoed & Visie.

Lees dit artikel

Eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering voor wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet

Ingrid In 't Ven in categorie

Medio juli keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie' goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie. De Vlaamse Regering wijzigt daarom nu principieel haar Onroerenderfgoeddecreet. Na deze eerste principiële goedkeuring wordt nu het advies van de SARO ingewonnen. Na verwerking van het advies worden de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet opnieuw aan de Vlaamse Regering voorgelegd voor een tweede principiële goedkeuring. Na advies van de Raad van State volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, waarna de parlementaire behandeling kan starten. Na de goedkeuring van de decreetswijziging door het Vlaams Parlement volgen de nodige wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit. Hierin zal ook de inwerkingtredingsdatum van al deze wijzigingen bepaald worden.

Lees dit artikel

Tweede nummer van het tijdschrift M&L

Natalie Huyghe in categorie

Er verscheen een nieuw nummer van het tijdschrift M&L bij uitgeverij die Keure. Je kan het hier raadplegen. 

Lees dit artikel

Nieuw onderzoeksrapport over het evalueren van de sterkte van historisch waardevol bouwhout

Kristof Haneca in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

Onlangs verscheen een nieuw onderzoeksrapport over het evalueren van de sterkte van historisch waardevol bouwhout. Hoe kan je de sterkte-eigenschappen van hout afleiden uit metingen van de boorweerstand en de meetresultaten van een resistograaf correct interpreteren?

Lees dit artikel