Overzicht blogartikelen

Wijzigingen op 1 januari 2017

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. Deze wijzigingen hebben vooral implicaties voor alle lokale besturen, en zeker voor de erkende onroerenderfgoedgemeenten, en erkende archeologen. Zij ontvingen van ons de nodige informatie over de wijzigingen. De belangrijkste aanpassingen zetten wij graag even op een rij.

Lees dit artikel

Aanpassingen aan de Code van Goede Praktijk

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Archeologieregelgeving, Wetgeving,

Ruim een half jaar na de inwerkingtreding van de archeologieregelgeving, werden een aantal aanpassingen aan de Code doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen in overleg met de Vlaamse Ondernemers in Archeologie (VONA) en komen tegemoet aan enkele bezorgdheden geuit door de archeologische sector. De versie 2.0 van de Code van Goede Praktijk treedt in werking op 1 januari 2017.

Lees dit artikel

Archeologische onderzoeksvragen: een inspirerend afwegingskader

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Onderzoek,

Vanaf 1 april 2016 verloopt het archeologisch onderzoek binnen de Malta-wetgeving volgens de Code van Goede Praktijk voor archeologie en metaaldetectie. Om archeologen te helpen bij het opstellen van onderzoeksvragen, maakte het agentschap een theoretisch kader op.

Lees dit artikel

Presentaties infosessie metaaldetectie online

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Wetgeving,

Zaterdag 16 januari organiseerde het agentschap in Mechelen een geslaagde infosessie voor erkende metaaldetectoristen. De presentaties staan nu ook online.

Lees dit artikel

Consultatieronde Code van Goede Praktijk

Petra Broeders in categorie Archeologie, Beleid,

Naast de infosessies over de nieuwe regelgeving dit najaar start Onroerend Erfgoed ook een consultatieronde over de Code van Goede Praktijk. Dit instrument uit het Onroerenderfgoeddecreet zal in de toekomst de kwaliteit van archeologisch onderzoek, de rapportering daarover en het gebruik van metaaldetectoren regelen. Momenteel is de Code van Goede Praktijk in een ontwerpfase. Via een consultatieronde willen we nu de inbreng verzamelen van archeologen en metaaldetectoristen die de code later zullen moeten toepassen. De eerste stap is een infosessie op 27 en 28 juni over de Code en het kader daarvan.

Lees dit artikel