Overzicht blogartikelen

Het adembenemende resultaat van de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods

Valerie Evers in categorie

Na vier jaar behandeling keren de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten grondig getransformeerd terug naar de Sint-Baafskathedraal. De restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) heeft geleid tot de herontdekking van de uitzonderlijke kwaliteit van Van Eyck, die eeuwenlang verscholen ging achter overschilderingen!

Lees dit artikel

Bijscholingsmodules restauratievakman moderne bouwchemie

Nathalie Vernimme in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

Voor de restauratievakman in de moderne bouwchemie is een nieuwe bijscholingsmodule digitaal beschikbaar: de module 'natuur- en baksteenherstel'. Deze module vormt een leidraad bij het (geheel of gedeeltelijk) vervangen van natuur- of baksteen en bij herstellingen met steenherstelmortel of restauratiemortel.

Lees dit artikel

Zeldzame Middeleeuwse muurschilderingen ontdekt in Sint Stefanuskerk in Oppem

Valerie Evers temp in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Premies,

In de 2009 diende de gemeente Meise een restauratiedossier in voor de restauratie van de kerk van Oppem. In de loop van 2014 werd de buitenrestauratie van de laatmiddeleeuwse beschermde Sint-Stefanuskerk voltooid. Ter voorbereiding van deze werken werd met Vlaamse subsidies in 2008 een bouwhistorisch onderzoek verricht door Johan Grootaers. Toen werd gewezen op de aanwezigheid van een oudere 14de eeuwse kerktoren in houten vakwerktechniek, verscholen binnen de 16de eeuwse bakstenen toren zoals die nu bekend is. Bovendien werd ook melding gemaakt dat in het kerkinterieur nog het laat middeleeuws pleisterpakket aanwezig was, mogelijks met wandschilderingen.

Lees dit artikel

Spectaculaire ontdekkingen onthuld tijdens conservatie-restauratie en onderzoek van het Lam Gods

Petra Broeders in categorie Bouwkundig erfgoed, Bescherming, Onderzoek, Restauratie,

Tijdens de persconferentie op 20 juni in het MSK stelden het KIK en de diverse partners de spectaculaire ontdekkingen voor die werden gedaan tijdens de conservatie-restauratie en het onderzoek van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Ook de nieuwe publiekswerking werd toegelicht.
© foto: Jean-Luc Elias, KIK-IRPA, Brussel 

Lees dit artikel