Overzicht blogartikelen

De eerste fase van de restauratie van het Lam Gods: eindrapport beschikbaar

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Premies, Restauratie,

Eind 2012 ging het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) van start met de eerste fase van de conservatie-restauratiecampagne van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Op de panelen en originele lijsten van het gesloten altaarstuk, die uitvoerig overschilderd waren, werd de originele verflaag van Van Eyck secuur blootgelegd. Na vier jaar behandeling keerden de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten eind 2016 terug naar de Sint-Baafskathedraal.

Lees dit artikel

Het adembenemende resultaat van de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods

Valerie Evers in categorie

Na vier jaar behandeling keren de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten grondig getransformeerd terug naar de Sint-Baafskathedraal. De restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) heeft geleid tot de herontdekking van de uitzonderlijke kwaliteit van Van Eyck, die eeuwenlang verscholen ging achter overschilderingen!

Lees dit artikel

Bijscholingsmodules restauratievakman moderne bouwchemie

Nathalie Vernimme in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

Voor de restauratievakman in de moderne bouwchemie is een nieuwe bijscholingsmodule digitaal beschikbaar: de module 'natuur- en baksteenherstel'. Deze module vormt een leidraad bij het (geheel of gedeeltelijk) vervangen van natuur- of baksteen en bij herstellingen met steenherstelmortel of restauratiemortel.

Lees dit artikel

Zeldzame Middeleeuwse muurschilderingen ontdekt in Sint Stefanuskerk in Oppem

Valerie Evers temp in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Premies,

In de 2009 diende de gemeente Meise een restauratiedossier in voor de restauratie van de kerk van Oppem. In de loop van 2014 werd de buitenrestauratie van de laatmiddeleeuwse beschermde Sint-Stefanuskerk voltooid. Ter voorbereiding van deze werken werd met Vlaamse subsidies in 2008 een bouwhistorisch onderzoek verricht door Johan Grootaers. Toen werd gewezen op de aanwezigheid van een oudere 14de eeuwse kerktoren in houten vakwerktechniek, verscholen binnen de 16de eeuwse bakstenen toren zoals die nu bekend is. Bovendien werd ook melding gemaakt dat in het kerkinterieur nog het laat middeleeuws pleisterpakket aanwezig was, mogelijks met wandschilderingen.

Lees dit artikel