Overzicht blogartikelen

Kan je een premie krijgen voor energiebesparende maatregelen in een beschermd gebouw?

Inge Debacker in categorie

Ja, wanneer wij bij werken aan je beschermde erfgoed (gebouwen beschermd als monument, gebouwen in stad- en dorpsgezichten en cultuurhistorische landschappen) specifieke eisen stellen wat betreft energiebesparende maatregelen, dan kan je voor de meerkosten van die werken een premie krijgen.

Lees dit artikel

Nieuwe richtlijn bepaalt welke activiteiten in aanmerking komen voor erfgoed- of onderzoekspremie

Karel Robijns in categorie Premies/Belastingvermindering, Premies,

In toepassing van de onroerenderfgoedregelgeving kunnen erfgoed- en onderzoekspremies worden toegekend. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie zonder meer duidelijk is in welke mate een werk voor een behouds- of herwaarderingsproject voor een onroerenderfgoedlocatie kan rekenen op een premie. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact kunnen hebben op het beschikbare premiebudget.

Lees dit artikel