Overzicht blogartikelen

Rechtsgevolgen vastgestelde inventaris Limburg van kracht op 1 februari 2018

Elise Hooft in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris,

Op 1 februari 2018 gingen de rechtsgevolgen van kracht van het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Op 16 januari 2018 ondertekende minister Geert Bourgeois dit besluit en twee dagen later verscheen het in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed dat in het document is opgenomen.

Lees dit artikel

Nieuw op de inventariswebsite en het geoportaal: het vastgesteld bouwkundig erfgoed

Elise Hooft in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris,

Vanaf 1 februari 2018 is de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed beschikbaar via een geheel nieuwe module binnen de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed. In de databank van de aanduidingsobjecten vind je vanaf dan voor elk vastgesteld bouwkundig relict een aparte juridische fiche terug. Ook het geoportaal ziet er door de nieuwe module van het vastgesteld bouwkundig erfgoed helemaal anders uit.

Lees dit artikel

Bouwkundig erfgoed in Limburg vastgesteld

Elise Hooft in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris,

Het opstellen van een inventaris van bouwkundig erfgoed in Limburg is bedoeld om het behoud van relicten en bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde te stimuleren. Door deze inventaris formeel ‘vast te stellen’ bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op deze lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen die het behoud stimuleren.

Lees dit artikel

Openbaar onderzoek over het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg

Natalie Huyghe in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris,

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed gelegen in de provincie Limburg voor. Op 1 juni start het openbaar onderzoek, dat loopt tot en met 30 juli 2017.

Lees dit artikel

Openbaar onderzoek landschapsatlas

Natalie Huyghe in categorie

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert van 1 december 2015 tot en met 29 januari 2016 een openbaar onderzoek over de vaststelling van een gebied uit de landschapsatlas. Het gaat om de regio 'Oud bos, kastelen en parken van Nieuwenhoven, Nonnemielen, Spinveld, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos' in de gemeenten Sint-Truiden en Nieuwerkerken. Het houtig erfgoed en de historische tuinen en parken die binnen de perimeter vallen, worden eveneens vastgesteld. 

Lees dit artikel