Overzicht blogartikelen

Wijzigingen op 1 januari 2017

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. Deze wijzigingen hebben vooral implicaties voor alle lokale besturen, en zeker voor de erkende onroerenderfgoedgemeenten, en erkende archeologen. Zij ontvingen van ons de nodige informatie over de wijzigingen. De belangrijkste aanpassingen zetten wij graag even op een rij.

Lees dit artikel

Vlaamse Regering geeft principiële goedkeuring aan het wijzigingsbesluit

An Verhelst in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed bevat een aantal beslissingen die een aanpassing van de onroerenderfgoedregelgeving en andere regelgeving vereisen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het Onroerenderfgoedbesluit en diverse andere besluiten ter zake. De inwerkingtreding van de doorgevoerde aanpassingen is voorzien op 1 januari 2017.

Lees dit artikel