Op 5 januari 2017 breidt de kaart uit van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Deze gebieden vormen een uitzondering op het archeologie-traject. Een bouwheer die een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem aanvraagt, moet voor die terreinen geen archeologienota toevoegen aan zijn aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Je kan de kaart nu al inkijken.

Op 30 november ondertekende de minister bevoegd voor onroerend erfgoed de derde versie van de kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zijn gebieden waar op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kan worden dat ze met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde hebben.

Met de derde vaststelling breidt het aantal vastgestelde gebieden uit. Het aantal gebieden stijgt met deze vaststelling van 2519 naar 3636 zones. De oppervlakte van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, stijgt van 1.55% van het totale oppervlak van Vlaanderen naar 1.78%.

647 zones op deze versie van de kaart zijn gelegen in de laag van vastgestelde Archeologische Zones (de historische stadskernen), met een totale oppervlakte van 5,5 km². Er werden 1196 zones toegevoegd aan de kaart vanuit archeologische bronnen, met een totale oppervlakte van ca. 29 km². Daarentegen werden 26 zones verwijderd uit de vorige vaststelling, omdat ze, ondanks aanwezige verstoringen, toch mogelijk nog waardevol archeologisch erfgoed kunnen bevatten (bijvoorbeeld een slagveldsite).

De kaart werd ook ‘cosmetisch’ aangepast, door het samenvoegen van aangrenzende zones en het verwijderen van een klein aantal overlappen. De afbakening van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, gebeurde maximaal conform de kadastrale percelen, zoals afgebakend op het GRB.

Het besluit wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze derde versie van de kaart is van toepassing vanaf 5 januari 2017. De huidige versie van de kaart is raadpleegbaar op het geoportaal. Op 5 januari zal de nieuwe kaart beschikbaar zijn.

Het ondertekend besluit is terug te vinden in de besluitendatabank. Wil je weten welke gebieden vanaf 5 januari op de kaart staan dan kan je deze hier alvast raadplegen.

Links