Sinds maandag 13 maart is een nieuwe versie van het Geoportaal beschikbaar. Zo werden onder meer enkele nieuwe handige lagen toegevoegd.

Concreet werden volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Het Geoportaal bevat voortaan 4 nieuwe achtergrondlagen op basis van het Digitaal Hoogtemodel (DHM).  Je vindt deze nieuwe lagen onder Lagen > Achtergrondlaag > Digitaal Hoogtemodel. Deze nieuwe lagen kunnen interessante informatie zichtbaar maken. De Hillshade-laag bijvoorbeeld laat een archeologisch object duidelijk zichtbaar op de kaart verschijnen.

  • Er werd ook een nieuwe laag met alle bekrachtigde archeologienota's toegevoegd.  Je vindt deze laag onder Lagen > Informatielagen > Onroerend Erfgoed > Archeologienota's en nota's. In deze laag vind je zowel de bekrachtigde archelogienota's als de bijkomende nota's uit het uitgestelde traject. Vink de laag aan, klik op een (archeologie)nota en je krijgt meteen de volledige details te zien.

  • Voortaan staat de laag met archeologische zones standaard uit. Binnen de laag met de wetenschappelijke inventarissen werd de laag met archeologische zones standaard afgevinkt. Een niet-vastgestelde archeologische zone heeft namelijk niet dezelfde rechtsgevolgen als een vastgestelde archeologische zone. Je hoeft in dat geval geen archeologienota op te stellen. De laag staat voortaan standaard uit om verwarring te voorkomen.

Links