Op onze website vind je al lang een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken. Vroeger kon je deze onderzoeken enkel terugvinden in een pdf. Voortaan zijn ze ook te raadplegen op een doorzoekbare webpagina.

Een openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van een juridische procedure. Ons agentschap maakt er gebruik van in het kader van de vaststelling van een inventaris of de bescherming van een onroerend goed. Een openbaar onderzoek geeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren te formuleren. Op onze website houden we een overzicht bij van alle openbare onderzoeken die te maken hebben met onroerend erfgoed. Voortaan kan je deze lijst beter doorzoeken.

De zoekbalk op de vernieuwde webpagina geeft je een aantal interessante mogelijkheden. Zo kan je zoeken op postcode of op de naam van een gemeente. Je kan ook filteren op de status van het onderzoek: lopend, afgelopen of gepland. Duid je in de zoekbalk ‘vastgesteld’ aan, dan krijg je alleen die onderzoeken te zien die te maken hebben met de vaststelling van een inventaris. Bij het zoekwoord ‘bescherming’ krijg je een overzicht van alle openbare onderzoeken in het kader van een beschermingsprocedure.

Op de individuele fiches vind je extra informatie, onder meer waar je het dossier kan inkijken en waar je bezwaren kan indienen, maar ook links naar onze inventaris, ministeriele besluiten, inhoudelijke dossiers, fotobijlages en omgevingsplannen. 

Je kan het allemaal zelf ontdekken op de pagina van de openbare onderzoeken op onze website.