De kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt, breidt opnieuw uit. Deze gebieden vormen een uitzondering op het archeologie-traject. Een bouwheer die een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning met ingreep in de bodem aanvraagt, moet voor die terreinen geen archeologienota toevoegen aan zijn vergunningsaanvraag.

Vanaf 16 mei is de vijfde versie van de GGA-kaart van kracht en beschikbaar via het Geoportaal. Aan deze versie van de kaart voegden we vooral gegevens toe vanuit eerdere archeologische onderzoeken. De voornaamste bron hiervoor was een systematische screening van het dossierafhandelingssysteem van het agentschap, gecombineerd met de gegevens van de CAI.

Voor deze versie van de GGA-kaart verwerkten we gegevens vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. De gegevens van West-Vlaanderen werden reeds in de vierde versie van de kaart verwerkt, de andere provincies komen in de volgende maanden aan bod. Tot slot verwerkten we alle informatie aangereikt door verschillende lokale erfgoeddiensten en overheden. In totaal voegden we zo 84 zones toe.

We voorzien een zesde versie van de GGA-kaart in de loop van de maand juli. Heb je informatie om de kaart aan te vullen, dan kan je dit aanleveren tot en met vrijdag 23 juni.

Links