We valoriseren de kennis die de voorbije jaren is verworven bij het SIGMA-plan van de Vlaamse overheid. Dit plan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de prachtige Scheldenatuur in ere herstellen. In het kader van dit plan werden verschillende opgravingen en archeologische waarnemingen uitgevoerd.