Sinds 2006 wordt een begrippenlijst bijgehouden ter verklaring van 'moeilijke begrippen' in de aanduidingsdossiers van ankerplaatsen.

De begrippen worden door verschillende experts (landschap, geologie, archeologie, bouwkundig erfgoed) verklaard en waar nodig voorzien van een toelichting. Hierin is ruimte voor voorbeelden, uitzonderingen, context. Definities die zijn overgenomen uit een woordenboek of andere bron worden van een bronvermelding voorzien. Op het einde van de begrippenlijst vind je een literatuurlijst waarin je de bronnen kunt terugvinden.

Momenteel geeft de begrippenlijst geen volledig overzicht van de begrippen binnen het onderzoeksveld landschap. Ze wordt wel stelselmatig aangevuld naargelang nieuwe begrippen voorkomen in de aanduidingsdossiers. De lijst die je hier kan dowloaden zal daarom regelmatig vernieuwd worden.

In een latere fase wordt bekeken of de lijst uitgebouwd kan worden tot een volwaardige thesaurus; een hiërarchische woordenlijst die wordt gebruikt om terminologie te standaardiseren. Op dat moment worden de begrippen opgedeeld in thema's en wordt gekeken naar volledigheid waarna nieuwe begrippen toegevoegd kunnen worden.

Downloads